Daily Life

In endless wonder, day by day, step by step, I try to capture fleeting fragments of the performance that we all together call life.


Každodenní život
V nekonečném údivu, den za dnem, krok za krokem, pokouším se zachytit prchavé fragmenty představení, kterému všichni společně říkáme život.