Love to Landscapes / Cooland

This documentary photo collection, with its distinctive black-and-white expression, tells the story of one of the farmer-supporting communities in the Czech Republic. The example of CooLAND CSA proves that the idea of CSA really works.


Láska ke krajině / Cooland

Soubor dokumentárních fotografií vypráví černobílým obrazem příběh jedné z komunit podporujících zemědělství v České republice – KPZ CooLAND. Na jejím příkladu dokazuje, že myšlenka společenství KPZ skutečně funguje.