The Direction

A series of photographs documenting the birth of the Direction performance. Performance of people where every one has unique story and different occupation. Their lives crossed at contemporary dance lessons at the New Stage Studio of National Theatre. This series of nine photographs was nominated for the First price in Art and culture cat. in Czech Press Photo 2017 contest. 


The Direction

Soubor fotografií dokumentující vznik představení Direction. Představení lidí různých životních příběhů a odlišných zaměstnání, kteří se náhodně setkali při lekcích současného tance ve Studiu Nové scény ND. Tento soubor získal nominaci na první místo v kategorii Umění a kultura v rámci Czech Press Photo 2017.